This Theme Supports a Custom FrontPage

หลักสูตรการรบเพิ่มเติมที่คนเป็นทหารอยากฝึก

หลักสูตรการรบเพิ่มเติมที่คนเป็นทหารอยากฝึก

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ที่เป็นทหารทุกคน วันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องการฝึกหลักสูตรหน่วยรบพิเศษกันนะครับ สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองยังแข็งแกร่งไม่พอ เราก็มีหลักสูตรที่ถือว่าโหดมากๆ เลยทีเดียวครับ ด้วยการฝึกที่ใช้ระยะเวลาหลายเดือน จึงต้องมีความอดทนมากๆ จึงจะผ่านมันไปได้ จริงๆ แล้วมันมีหลายหลักสูตรมากแต่ผมจะคัดหลักสูตรที่โหดมาอธิบายกันเพียงแค่ 3 หลักสูตรที่เด่นๆ เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวนก็สามารถเข้าไปเทสและเรียนกันได้ครับ หน่วยรบที่ไปฝึกหลักสูตรพวกนี้จบก็จะได้เงินค่าหลักสูตรในแต่ล่ะเดือนอีกด้วย แต่ถ้าไม่ได้เป็นหน่วยรบโดยตรง ไปฝึกมาก็จะไม่ได้เงินค่าหลักสูตร แต่จะได้ความภาคภูมิใจและความสง่ากลับมาแทนครับ  ส่วนจะเป็นทหารอะไรนั้นก็สามารถไปเรียนได้ครับ ตำรวจก็เรียนได้นะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้กันใช่ไหมครับ ค่าปีก ค่าร่ม รวมกันก็ได้เป็นหมื่นบาทต่อเดือนแล้วครับ หลักสูตรจู่โจม RANGER หลักสูตร RANGER หรือที่รู้จักกันในชื่อ เสือคาบดาบ เป็นหลักสูตรของทหารบก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถือหฤโหดไม่แพ้กับหลักสูตรอื่นด้วยเช่นกัน โดยจะใช้ระยะเวลาในการฝึก 3 เดือนและแบ่งการฝึกได้เป็น 4 ภาคคือ ภาคที่ตั้ง ภาคป่าที่ราบ ภาคป่าภูเขา ภาคป่าที่ลุ่มทะเล ซึ่งหลักสูตรนี้ผมว่าทุกคนจะต้องนึกถึงตอนแรกแน่ๆ เป็นหลักสูตรที่ทหารไทยจำเป็นไว้ต้องมีประดับบ่าอย่างแน่นอน หลักสูตรลาดตระเวนสเทินน้ำสะเทินบก RECON หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับวามนิยมเป็นอันต้นๆ เช่นเดียวกัน เพราะเป็นหลักสูตรที่ถือว่าโหดเอาเรื่องเลยทีเดียว เป็นหลักสูตรที่ถูกฝึกโดยทหารเรือของกรมนาวิกโยธิน ซึ่งฝึกทั้งหมด 3 เดือนContinue Reading หลักสูตรการรบเพิ่มเติมที่คนเป็นทหารอยากฝึก