3 เหล่าทัพของไทยมีหน้าที่อะไรบ้าง

ทหารถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนที่อยากจะได้ติดยศ ใส่ชุดเท่ห์ๆ และทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติโดยไม่เกี่ยงแม้ว่าจะต้องสละชีพก็ตามที ปกติแล้วเหล่าทัพทหารในประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกก็จะประกอบไปด้วย 3 เหล่าทัพใหญ่ๆ นั่นคือ กองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งแต่ละเหล่าทัพนั้นก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป มาทำความรู้จักกับหน้าของ 3 เหล่าทัพไทยว่าแต่ละเหล่านั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง

  1. กองทัพบก – ถือว่าเป็นเหล่าทัพที่มีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานมากที่สุดของทั้ง 3 เหล่าทัพ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2417 โดยทั่วๆ ไปแล้วเรามักจะคุ้นชินกับทหารบกมากที่สุดเพราะเหมือนกับเป็นทหารที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ภารกิจหรือหน้าที่หลักๆ ของกองทัพบกก็คือ กองทัพบกนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะเตรียมกำลังทางบก รวมถึงการป้องกันประเทศชาติจากศัตรู มีผู้บัญชาการกองทัพบกเป็นผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน ส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่หลักในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนของทางบกเป็นหลัก เรียกว่าหากมีเรื่องราวอะไรใหญ่โตหรือสถานการณ์สุ่มเสี่ยงต่อประเทศกองทัพบกจะเป็นเหล่าทัพแรกๆ ในการที่จะเข้าจัดการปัญหาต่างๆ นั้นให้คลี่คลายด้วยดี
  2. กองทัพเรือ – เป็นอีกเหล่าทัพที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเหล่าทัพอื่นๆ หน้าที่หลักๆ ของกองทัพเรือก็คือการรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารในน้ำ ไม่ว่าจะเป็นทะเล แม่น้ำ รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งตามเขตแดนต่างๆ ของประเทศไทย ถือว่าเป็นเหล่าทัพที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียเลยก็ว่าได้ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหากเกิดปัญหาระหว่างประเทศขึ้น กองทัพเรือมักจะเป็นเหล่าทัพแรกๆ ที่ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหารวมถึงปัญหาการรุกล้ำน่านน้ำระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน พื้นที่หลักในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือไทยก็จะอยู่ที่อ่าวไทยและทะเลอันดามันที่เป็นบริเวณเขตแดนประเทศที่มีความยาวกว่า 1,680 ไมล์ รวมไปถึงตามแนวชายฝั่งที่มีความยาวถึง 1,500 ไมล์เลยทีเดียว
  3. กองทัพอากาศ – ถือว่าเป็นอีกเหล่าทัพที่มีความสำคัญไม่น้อย ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลกเพียงแค่ 4 ปีเท่านั้น ภารกิจหรือหน้าที่หลักของกองทัพอากาศก็คือ การเตรียมกำลังทางกองทัพอากาศ เพื่อเอาไว้ป้องกันประเทศ และดำเนินการตามหน้าที่ โดยมีผู้บัญชาการกองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกองทัพที่ต้องคอยแก้ปัญหาระหว่างประเทศหรือการเกิดข้อพิพาทต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกระหว่างประเทศกัน

ทั้ง 3 เหล่าทัพของไทยนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญทุกเหล่าทัพ เพราะหน้าที่หลักจริงๆ ที่มีเหมือนกันนั่นก็คือการทำให้ประเทศชาติสงบสุข ปราศจากการรุกรานของคนในชาติและคนต่างชาตินั่นเอง