ABOUT US


ทหารคือหน้าที่ของชายทุกคนที่จะได้รับโอกาสนั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง ซึ่งเรา focoblog ยากเป็นส่วนหนึ่งในการให้คนทุกคนมีจิตสำนึกใยการรักชาติ และทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองยิ่งๆขึ้นไป

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก