ทหารของแต่ละประเทศก็มีต่างแตกต่างกันในเรื่องของการแต่งกาย และหน้าที่ซึ่งจะแบ่งออกเป็นหลายหน่วยเพื่อจะได้ครอบคลุมหลายภาระกิจที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน เพื่อให้รับมือกับสิ่งที่ต้องเจอได้อย่างสมบรูณ์แบบ

ARMY/กองทัพบก

กองทัพบกเป็นมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องคุ้มครองประเทศทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งมักจะเป็นแนวหน้าของทุกสงครามมีหน้าที่สำคัญสำหรับทุกสงครามที่จะขาดไม่ได้ มีความเสี่ยงสูงและเป็นกุญแจในชัยชนะของทุกสงคราม

NAVY/กองทัพเรือ

กองทัพเรือควบคุมคุ้มภัยหน้าน้ำไม่ให้มีผู้ใดเข้ามาสร้างความเสียหายประเทศ มีหน้าที่สำคัญในหน้าน้ำทำงานร่วมกับกองทัพบกในการยกพลขึ้นบก และเป็นที่จอดเครื่องบินให้เหล่ากองทัพอากาศสำหรับการโจมตีทางอากาศ

AIR FORCE/กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ เป็นหน่วยงานที่มีจุดเด่นในเรื่องของขอบเขตการทำงาน และความรวดเร็วในการปฏิบัติงานที่ดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งถ้าใครมีกองทัพอากาศที่ยื่งใหญ่ก็จะมีศักยภาพทางด้านทหารที่น่ากลัว

THE DUTY OF THE SOLDIERS/ภาระหน้าที่ของเหล่าทหาร

มาทำความรู้จักกับภาระกิจ และความสำคัญของเหล่าทหารที่เรายังไม่รู้ ที่แบ่งแยกเป็นหลายหน่วยที่ความชำนาญในหน้าที่

สุดยอดของเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้าทางการทหารที่จะเป็นจุดเปลี่่ยนของสงครามยุคใหม่ที่ไร้คนขับ ซึ่งจะมีความล้ำสมัยของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เข้ามามีความสำคัญเป็นอย่างมาก