กองทัพบกเป็นมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องคุ้มครองประเทศทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งมักจะเป็นแนวหน้าของทุกสงครามมีหน้าที่สำคัญสำหรับทุกสงครามที่จะขาดไม่ได้ มีความเสี่ยงสูงและเป็นกุญแจในชัยชนะของทุกสงคราม