สงครามโลกในครั้งที่ 2 นั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 1939 และได้สิ้นสุดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945 โดยที่สงครามในทางยุโรปนั้นได้สิ้นสุดลงก่อนเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2545 จำนวนพลเมืองโลกที่เสียชีวิตนั้นมีมากกว่า 75 ล้านคน โดยพลเมืองชาวยุโรปนั้นเสียชีวิตมากกว่า 38 ล้านคน เป็นทหาร 20 ล้านคน และพลเรือนถึง 18 ล้านคน สำหรับสงครามในครั้งนี้นั้นได้สร้างความหายนะและความพินาศให้แก่ประเทศต่างๆ ทั้งในด้านของระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ยิ่งกว่าสงครามโลกในครั้งที่ 1 เสียอีก สำหรับในสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเรียกได้ว่าเป็นสงครามเบ็ดเสร็จ และเป็นสงครามที่ได้มีการนำระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์ ซึ่งมีอานุภาพในการทำลายล้างสูงนั้นมาใช้ สูงกว่าอาวุธในชนิดอื่นๆ การนำมาใช้ในครั้งแรกนั้นได้มีอนุภาพในการทำลายล้างที่กว้างขวางเป็นอย่างมาก มหันตภัยที่เกิดขึ้นจากกัมมันตภาพรังสีในครั้งนั้น ได้ทำให้ทั้งโลกในเวลาต่อมานั้นก้าวเข้าสู่ยุคปรมาณู และเกิดความน่าสะพรึงกลัวของสงครามโลกนิวเคลียร์

สาเหตุของสงคราม

ชนวนของการเกิดสงครามโลกในครั้งที่ 2 นั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อเยอรมนีนั้นได้ทำการบุกโปแลนด์ ในวันที่ 1 กันยายน 1939 อังกฤษ และ ฝรั่งเศสนั้นสนับสนุนโปแลนด์จึงได้ทำการบุกเยอรมนี ในวันที่ 3 กันยายน 1939 ในเวลาต่อมา อีก 1 เดือนต่อมานั้นเยอรมนีเองก็ได้ทำการบุกไปยังเดนมาร์ก และ นอร์เวย์ และสามารถยึดครองประเทศดังกล่าวได้รวมทั้งเบลเยียมในเวลาเพียงแค่ 6 สัปดาห์เท่านั้น ขณะนั้นเองสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นพันธมิตรกับทางเยอรมนีจึงได้ทำการประกาศสงครามกับฟินแลนด์ และประเทศในแถบบอลติก สงครามในยุโรปนั้นได้เกิดการขยายตัวขึ้นและนานาประเทศนั้นก็ได้ถูกดึงเข้ามาร่วมกับสงครามในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ต่อมาในปี 1941 ญี่ปุ่นซึ่งสนับสนุนเยอรมนีได้เข้าร่วมการโจมตีฐานทัพเรือที่อ่าวเพิร์ล ในหมู่เกาะฮาวาย ซึ่งในการโจมตีครั้งดังกล่าวนั้นทำให้เหตุการณ์ของสงครามได้ถูกขยายตัวไปยังส่วนอื่นๆของมุมโลก และได้เป็นการเริ่มต้นของสงครามทางด้านแปซิฟิกและตะวันออกไกล และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเองได้เข้าสู่สงครามกับประเทศพันธมิตร

ปัจจัยที่นำไปสู่สงครามโลกในครั้งที่ 2

– ความล้มเหลวขององค์การสันนิบาตชาติ เป็นผลจากการที่สหรัฐไม่ได้รับการเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกขององค์กร และยังรวมไปถึงมาตรการต่างๆของสันนิบาตชาติในการที่จะแก้ไขข้อพิพาทในระหว่างประเทศนั้นไม่บรรลุผล ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อควบคุมอาวุธและลดอาวุธนั้นประสบความล้มเหลว

– การเติบโตของลัทธินิยมทหาร ความล้มเหลวของสันนิบาตชาติและการประชุมลดอาวุธมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศต่างๆนั้น หันมาเสริมสร้างกำลังทหารและกำลังอาวุธขึ้นอีก ลัทธินิยมทหารนั้นจึงฟื้นขึ้นมามีบทบาทสำคัญทางการเมือง

– ความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมือง การก้าวเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในเยอรมนี ในปี 1933 ทำให้แนวความคิดลัทธินาซีถือกำเนิด

– การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพ่ายแพ้ต่อสงครามโลกครั้งที่ 1 เยอรมนีนั้นสูญเสียอาณานิคมของตนให้กับอังกฤษและฝรั่งเศส 2 ประเทศได้มีความมั่นคงขึ้น เยอรมนี อิตาลี ละญี่ปุ่น ในตอนนั้นถือว่าเป็นชาติที่ไร้ซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงเกิดความไม่พอใจ และทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจ

– ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาสันติภาพแวร์ซายส์ และสนธิสัญญาสันติภาพในฉบับ  อื่นๆ ซึ่งทำให้เยอรมนีและประเทศอื่นที่พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้นถูกบีบบังคับให้ลงนามโดยไม่อาจต่อรองได้ และเกิดความไม่พอใจ

สงครามได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย

  1. ฝ่ายอักษะ มี เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น
  2. ฝ่ายสัมพันธมิตร มี อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐ โซเวียตรัสเซีย เป็นต้น

ผลของสงครามโลกในครั้งที่ 2

เกิดการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจของโลก มหาอำนาจยุโรปตะวันตกลดความสำคัญลง เกิดประเทศมหาอำนาจใหม่

สหรัฐ – ผู้นำฝ่ายโลกเสรีประชาธิปไตย

โซเวียตรัสเซีย – ผู้นำฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์

การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ

ประเทศที่ตกอาณาเขตนิคม มีการเรียกร้องเพื่อที่จะขอเอกราช