พูดถึงการรบทางเรือแล้วก็ต้องนึกถึงสุดยอดเรื่อที่สหรัฐฯสร้างขึ้นอย่าง ยูเอสเอส ซัมวอลท์ นี้คือเรือพิฆาตลำใหญ่ทีสุดเท่าที่เคยมีการผลิตในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเคยได้นำออกไปเล่นทดสอบที่ทะเลกันมาแล้ว