เจาะลึกเครื่องบินรบ T-50TH ที่ประเทศไทยซื้อมาล่าสุด

กองทัพอากาศไทยอ้าแขนต้อนรับเครื่องบิน T-50TH ณ กองบิน จ.นครสวรรค์ จากบริษัท Korea Aerospace Industries ของประเทศเกาหลีใต้ กองทัพอากาศไทยจำเป็นต้องซื้อ เพื่อเพิ่มแสนยานุภาพให้ดีกว่าเดิม เพราะเครื่องบินขับไล่ที่นำมาฝึก รุ่น L-39 ZA/ART ซึ่งใช้ในการฝึกบินนั้น ประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ต่อมาก็ได้ทยอยปลดประจำการออกไป สาเหตุมาจากเกิดความขัดข้องทางด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง รวมทั้งค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาที่เพิ่มขึ้นเพราะล้าสมัย

นอกจากการซื้อเครื่องบินรบ T-50TH แล้ว ทางกองทัพก็ได้ทำการส่งนักบินฝีมือดี 6 คน เข้ารับการฝึกบินกับเครื่องบินรบ T-50 TH ภายใต้หลักสูตรครูการบิน โดยทั้ง 6 คนมีผลการฝึกในขั้นดีเยี่ยม รวมทั้งมีพร้อมขับเครื่องบินรบ T-50TH ทันทีเมื่อบรรจุเข้าประจำการ

การจัดหาซื้อเครื่องบินรบ T-50TH จำนวน 12 ลำ ในช่วงแรกมีจำนวน 4 ลำ คือมีการส่งมอบ วันที่ 25 มกราคม 2561 จำนวน 2 ลำ และจะทำการส่งมอบในเดือนมีนาคมปีนี้อีก 2 ลำ ส่วนระยะที่ 2 ที่เหลืออีกจำนวน 8 ลำ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

นอกจากนี้ พล.อ.อ.จอม ยังกล่าวด้วยว่า ” เครื่องบินรบ T-50TH ที่ประเทศไทยซื้อมาในคราวนี้จัดเป็นตัว Top ของโลก เนื่องจากประเทศมหาอำนาจยังไม่มีใช้ ” อีกทั้งยังทำการชี้แจงอีกด้วยว่า ” ขั้นตอนในการตรวจรับของกองทัพ ก็มีความละเอียดเป็นอย่างสูง เพราะเครื่องบินรบ T-50TH มีราคาสูงและใช้ภาษีประชาชนในการซื้อมา”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคของรัฐบาล คสช. รัฐบาลไทยได้เพิ่มงบประมาณด้านการทหาร เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพรวมทั้งเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยงบทางการทหารเพิ่มขึ้น 2 เท่าภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี

เจาะลึกเครื่องบินรบ T-50TH ที่ประเทศไทยซื้อมาล่าสุด

T-50 Golden Eagle เป็นเครื่องบินฝึกหัดความเร็วเหนือเสียง อีกทั้งยังเป็นเครื่องบินรบใช้เพื่อการโจมตีเบา ของประเทศเกาหลีใต้ พัฒนาโดยบริษัทอุตสาหกรรมอวกาศเกาหลี หรือ KAI ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐอเมริกา T-50 Golden Eagle เป็นเครื่องบินเหนือเสียงประจำประเทศเกาหลีใต้ จัดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินเพียงไม่กี่รุ่นในโลก ซึ่งมีความเร็วเหนือเสียง การสร้าง T-50 Golden Eagle เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1990 จนสามารถทำการขึ้นบินอย่างเป็นทางการ ปี 2002 ต่อมาจึงนำมาประจำการในกองทัพอากาศเกาหลีใต้ ปี 2005 โดยพื้นฐานแล้ว T-50 Golden Eagle มีโครงสร้างส่วนใหญ่คล้ายกับ F -16 ที่ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศเกาหลีใต้

สมรรถนะของ T-50 Golden Eagle

  • ความเร็วสูงสุด – 1,640 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • พิสัยปฏิบัติการ – 1,851 กิโลเมตร
  • เพดานบิน – 14,630 เมตร
  • ไต่เพดานบิน – 11,887 เมตร/นาที
  • จำนวนนักบิน – 2
  • ความยาว – 14 เมตร
  • ช่วงปีก – 45 เมตร

ความสูง –  4.94 เมตร