โดรน ความหมายของคำนี้คือากาศยานไร้คนขับ ซึ่งกองทัพสหรัฐฯ 1990 โดรนเป็นเครื่องบินแบบตรวจการณ์ทางทหาร หลังจากนั้นไม่นานหน้าที่ของโดรนก็ถูกให้ความสำคัญมากกว่าเดิมด้วยการติดอาวุธจรวดที่มีความแม่นยำสูงเข้าไปตั้งชื่อให้ว่า Predator  ของ CIA