รวมข้อมูลทหารเรือ อยากเป็นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย

กองทัพเรือไทย หรือ ราชนาวีไทย จัดเป็นหน่วยงานทางราชการ ทำหน้าปฏิบัติการทางทหารทางน้ำ รวมทั้งพื้นที่อาณาเขตชายฝั่งของประเทศไทย โดยกองทัพเรือแห่งประเทศไทย มีจำนวนกำลังพลอันดับ 2 รองจากกองทัพบก มีเรือที่ใช้ในการปฏิบัติการรบกว่า 74 ลำพร้อมลุยในหลายศึก และกองกำลังทางบกอีก 2 กองพลใหญ่ กองทัพเรือจากประเทศไทย มีความสำคัญอันดับต้น ๆ ของเอเชีย ผู้บัญชาการทหารเรือ คือ ผู้บังคับบัญชาสูงสุด อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงกลาโหม กำเนิดกองทัพเรือ ความยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือ ถือกำเนิดมาพร้อม ๆ กับการสร้างอาณาจักรไทยอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังคงมีทหารเพียงเหล่าเดียว ส่วน เรือรบ ที่ใช้เป็นพาหนะของกองทัพไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่… เรือรบในแม่น้ำ และ เรือรบในทะเล เพราะประเทศของเรามีแน่น้ำขนาดใหญ่หลายสาย และที่ตั้งของราชธานีในอดีตจะต้องมีแม่น้ำล้อมรอบเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีแม่น้ำ ลำคลอง เป็นเส้นทางในการคมนาคมของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยล้วนมีความผูกพันกับน้ำอย่างแยกกันออกไม่ขาด ชาวไทยนำน้ำมาใช้ในการดื่ม ใช้ และการทำเกษตรกรรม ทำให้มีเรือรบในแม่น้ำเกิดมาก่อน […]