อาวุธนิวเคลียร์ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อใด ใครเป็นผู้ริเริ่ม

อาวุธนิวเคลียร์ เป็นวัตถุระเบิดที่มีอำนาจทำลายล้างมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาฟิชชัน (Atomic Bomb) อย่างเดียว หรือ ฟิชชันและฟิวชัน (Hydrogen Bomb) รวมกันปฏิกิริยาทั้งสองปลดปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลจากสสารปริมาณค่อนข้างน้อย การทดสอบระเบิดฟิชชัน (อะตอม) ลูกแรกปลดปล่อยพลังงานออกมาเทียบเท่ากับทีเอ็นทีประมาณ 20,000 ตัน การทดสอบเทอร์โมนิวเคลียร์ (ระเบิดไฮโดรเจน) ลูกแรก ปลดปล่อยพลังงานเท่ากับทีเอ็นทีประมาณ 10,000,000 ตัน