จุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 1

  สาเหตุที่เกิดสงครามโลกในครั้งที่ 1 นั้น มาจากการลอบปลงพระชนม์อาร์คดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ รัชทายาทแห่งบัลลังก์ จักรวรรดิออสเตรีย – ฮังการี โดยที่ กัฟรีโล ปรินซิป ชาวเซิร์บบอสเนีย นั้นเป็นสมาชิกของแก๊งมือมีด และในการแก้แค้นของจักรวรรดิออสเตรีย – ฮังการี ที่ทำต่อ ราชอาณาจักรเซอรืเบียนั้น  ก็ทำให้เกิดปฏิกริยาในรูปแบบของลูกโซ่ ทำให้เกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ประทุขึ้นตามมาทั่วทั้งทวีปยุโรป ภายในเวลาแค่เดือน

จุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกในครั้งที่ 2 นั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 1939 และได้สิ้นสุดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945 โดยที่สงครามในทางยุโรปนั้นได้สิ้นสุดลงก่อนเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2545 จำนวนพลเมืองโลกที่เสียชีวิตนั้นมีมากกว่า 75 ล้านคน โดยพลเมืองชาวยุโรปนั้นเสียชีวิตมากกว่า 38 ล้านคน เป็นทหาร 20 ล้านคน และพลเรือนถึง 18 ล้านคน สำหรับสงครามในครั้งนี้นั้นได้สร้างความหายนะและความพินาศให้แก่ประเทศต่างๆ ทั้งในด้านของระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ยิ่งกว่าสงครามโลกในครั้งที่ 1 เสียอีก สำหรับในสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเรียกได้ว่าเป็นสงครามเบ็ดเสร็จ และเป็นสงครามที่ได้มีการนำระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์ ซึ่งมีอานุภาพในการทำลายล้างสูงนั้นมาใช้ สูงกว่าอาวุธในชนิดอื่นๆ การนำมาใช้ในครั้งแรกนั้นได้มีอนุภาพในการทำลายล้างที่กว้างขวางเป็นอย่างมาก มหันตภัยที่เกิดขึ้นจากกัมมันตภาพรังสีในครั้งนั้น ได้ทำให้ทั้งโลกในเวลาต่อมานั้นก้าวเข้าสู่ยุคปรมาณู และเกิดความน่าสะพรึงกลัวของสงครามโลกนิวเคลียร์ สาเหตุของสงคราม ชนวนของการเกิดสงครามโลกในครั้งที่ 2 นั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อเยอรมนีนั้นได้ทำการบุกโปแลนด์ ในวันที่ […]

อาวุธนิวเคลียร์ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อใด ใครเป็นผู้ริเริ่ม

อาวุธนิวเคลียร์ เป็นวัตถุระเบิดที่มีอำนาจทำลายล้างมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาฟิชชัน (Atomic Bomb) อย่างเดียว หรือ ฟิชชันและฟิวชัน (Hydrogen Bomb) รวมกันปฏิกิริยาทั้งสองปลดปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลจากสสารปริมาณค่อนข้างน้อย การทดสอบระเบิดฟิชชัน (อะตอม) ลูกแรกปลดปล่อยพลังงานออกมาเทียบเท่ากับทีเอ็นทีประมาณ 20,000 ตัน การทดสอบเทอร์โมนิวเคลียร์ (ระเบิดไฮโดรเจน) ลูกแรก ปลดปล่อยพลังงานเท่ากับทีเอ็นทีประมาณ 10,000,000 ตัน

บทบาทหน้าที่ของทหารหญิงไทย

ในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งความอิสรเสรี ทุกเพศ สามารถประกอบได้ทุกอาชีพ ถ้าอาชีพนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการ และมีความรักต่ออาชีพนั้นเป็นล้นพ้น โดยหนึ่งในอาชีพที่ต้องมีทุกประเทศ ก็คือ อาชีพทหาร ถ้าพูดถึงทหารแล้ว สิ่งที่ติดอยู่ในภาพจำของคุณผู้อ่านคงเป็นความแข็งแกร่ง กล้าหาญ และอดทน ผู้ที่จะเป็นทหารได้นั้นจะต้องเป็นเพศชายซึ่งเป็นเพศสภาพโดยกำเนิด แต่ทุกวันนี้มี ‘ดอกไม้เหล็ก’ เกิดขึ้นมามากมายหลายดอก ถึงแม้หลาย ๆ คนจะมองว่าเพศหญิง เป็นเพศอ่อนแอ แต่การมองผู้หญิงเช่นนี้ นับเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้ว เมื่อพูดกันตามเนื้อผ้า โครงสร้างของเพศหญิง อาจไม่แข็งแกร่งเท่าเพศชายก็จริง แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเธออ่อนแอ และโลกนี้ยังต้องการสีสันแตกต่างที่หลากหลาย เพื่อประกอบให้โลก กลายเป็นโลกที่สมบูรณ์ กองทัพไทยสนับสนุน นายทหารหญิง ทำหน้าที่เพื่อสันติภาพมากขึ้น แม้แต่ในกองทัพไทย ก็ยังให้การผลักดัน นายทหารหญิงในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างครอบคลุม แต่มุ่งเน้นในเรื่องของสันติภาพ​เป็นหลัก โดยสิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ คนอาจไม่รู้ คือ กองทัพไทย ได้มีการปฏิบัติงานเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติ มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีต อีกทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทางด้านมนุษยธรรม เข้าช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ ในหลาย ๆ ประเทศ […]