สุดยอดของเทคโนโลยีที่มีความล้ำหน้าทางการทหารที่จะเป็นจุดเปลี่่ยนของสงครามยุคใหม่ที่ไร้คนขับ ซึ่งจะมีความล้ำสมัยของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เข้ามามีความสำคัญเป็นอย่างมาก