ในปัจจุบันเทคดนดลยีทางการทหารได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไปถึงขนาดที่มีเทคโนโลยีไร้คนขับ ซึ่งลดการเสียชีวิตของทหารไปได้มาก ซึ่งอุปกรณ์ทางการทหารในยุคหลังๆก็จะเน้นไปถึงเรื่องความปลอดภัยผู้ใช้เป็นหลัก ทำให้ทหารไม่ต้องไปเสี่ยงอันตราย