กองทัพเรือควบคุมคุ้มภัยหน้าน้ำไม่ให้มีผู้ใดเข้ามาสร้างความเสียหายประเทศ มีหน้าที่สำคัญในหน้าน้ำทำงานร่วมกับกองทัพบกในการยกพลขึ้นบก และเป็นที่จอดเครื่องบินให้เหล่ากองทัพอากาศสำหรับการโจมตีทางอากาศ