มาทำความรู้จักกับภาระกิจ และความสำคัญของเหล่าทหารที่เรายังไม่รู้ ที่แบ่งแยกเป็นหลายหน่วยที่ความชำนาญในหน้าที่